Formy finansowania biznesu

Jak sfinansować biznes?

Bywa, że mając doskonały pomysł na biznes nie jesteśmy go w stanie zrealizować przez brak środków. Na szczęście, obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Jakich? Już wyjaśniamy!

Kredyt

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest kredytowanie bankowe przedsięwzięcia. Tu procedura jest prosta. Bank po zbadaniu zdolności kredytowej, potencjału biznesu i innych okoliczności decyduje czy jest w stanie sfinansować nasz pomysł. Otrzymanie kredytu na start-up jest trudne, ale nie niemożliwe. Banki co jakiś czas wprowadzają do swojej oferty produkty skierowane właśnie do osób chcących założyć własny biznes.

Korzystając z tej opcji finansowania możemy liczyć na spory zastrzyk gotówki. W porównaniu do innych opcji może się okazać, że mimo konieczności regulowania odsetek jest to opcja najkorzystniejsza finansowo.

Jak finansować biznes?

Leasing

Możemy z niego skorzystać poprzez ofertę bankową lub korzystając z oferty firm leasingowych, których liczba w Polsce stale rośnie. Na podstawie umowy leasingu leasingobiorca ma prawo do korzystania z towarów, które nie stanowią jego własności, jednocześnie dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jego wartość.

Zaznaczmy, że firmy leasingowe mają zwykle łagodniejszą politykę przyznawania leasingu, dlatego początkujący biznesmeni z większym prawdopodobieństwem otrzymają decyzję pozytywną. Pamiętajmy, że korzystając z opcji leasingu mamy możliwość zaliczenia w koszty rat leasingowych, obniżających wysokość płaconego podatku dochodowego.

Karta kredytowa

Kolejny instrument, który może nam pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Poprzez swoją specyfikę może okazać się dość drogi. Warto korzystać z karty kredytowej, gdy na prawdę potrzebujemy. Może stanowić pomoc na czarną godzinę, gdy wyczerpiemy już inne opcje, a np. musimy zapłacić kontrahentowi.

Pamiętajmy jednak, że korzystając z karty kredytowej, mamy do dyspozycji okresy bez odsetkowe, jeśli się w nim zmieścimy spłata zobowiązań odbywa się bez ponoszenia kosztów odsetek w okresie od kilkunastu do kilkudziesięciu dni.

Kredyt obrotowy

Kolejnym produktem finansowym jest limit w rachunku, czyli właśnie kredyt obrotowy. Służy on do finansowania bieżących potrzeb firmy. Jest to szybki sposób, na pozyskanie niewielkiego zastrzyku gotówki na naglące potrzeby.

Pomoc inwestora

Ta opcja może okazać się najlepszą, jednak najtrudniejszą do uzyskania. Środki pozyskane od inwestorów kapitałowych, którzy w zamian za pomoc w danym przedsięwzięciu wymagają przyznania określonego procentu udziałów w firmie może okazać się w innowacyjnych start-upach strzałem w dziesiątkę.

Oprócz środków finansowych inwestorzy często udostępniają również swoje kontakty biznesowe, co dla nowej firmy jest niezwykle przydatne.

Jak widzimy brak kapitału nie stanowi już przeszkody w dążeniu do tworzenia biznesu. Jeśli masz dobry pomysł możesz starać się o szereg form dofinansowania. To, które wybierzesz zależne jest jedynie od Twoich preferencji i potencjału pomysłu.