Przygotowujemy biznesplan

Jak przygotować dobry biznesplan?

Dobry biznesplan to bardzo ważny element w drodze do sukcesu. Jak go napisać, żeby był skuteczny? Przeczytaj nasz poradnik, a Twoje wątpliwości znikną.

Biznesplan – czym jest?

Biznesplan jest szczegółowym planem prowadzenia biznesu. Jest on spisywany w formie dokumentu. Zawiera koncepcję rozwoju firmy. Zwykle odnosi się do krótko i długoterminowych celów firmy. Zawiera szczegółowy opis działań w danym okresie. Biznesplan zawiera także analizę możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu rynkowym.

Biznesplan – dlaczego jest niezbędny?

Biznesplan pozwoli na uporządkowanie informacji dotyczących działalności firmy. Możliwe jest spojrzenie z innej perspektywy na wszelkie pomysły i założenia. Ponadto szczegółowa analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego dostarczy szeregu informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji, zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Dzięki biznesplanowi łatwiej określić czy dane przedsięwzięcie jest opłacalne.

Często również starając się o wszelkiego rodzaju kredyty i dotacje powinniśmy przedstawić biznesplan. W takich przypadkach należy przygotować go według schematu, który zaleca dana instytucja. Każda znich może mieć różne wymogi, bo też na różnych zasadach opiera się finansowanie.

Biznesplan to doskonałe narzędzie w zarządzaniu firmą. Stanowi ułatwienie szczególnie w początkowej fazie prowadzenia przedsiębiorstwa. Jasno rozpisana strategia, a także sposoby dążenia do ich realizacji pomogą stopniowo osiągnąć cele. Biznesplan jak nazwa wskazuje stanowi plan działania firmy, który zawiera wszystkie szanse, zagrożenia, cele i możliwości realizacji pomysłu.

Jak napisać biznesplan?

Co powinien zawierać biznesplan?

Najważniejsze to dostosować biznesplan do specjalnych potrzeb i celu jakiemu ma służyć, a często także do wzorów wymaganych przez różne instytucje, o czym piszemy powyżej.

Jeśli biznesplan ma służyć tylko potrzebom wewnętrznym firmy nie musi on mieścić się w żadnych ramach. Warto jednak trzymać się schematu, dzięki niemu unikniemy możliwości pominięcia jakiegoś elementu.

Standardowy biznesplan powinien zawierać elementy takie jak:

  • Streszczenie przedsięwzięcia. W tym punkcie zawrzyj skrótową wersję biznesplanu. Streszczenie ma zachęcić potencjalnego inwestora. Nie musi być długie, jednak wyczerpujące, poruszające po krótce każde zagadnienie znajdujące się w biznesplanie.
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa. Wskaż podstawowe informacje o firmie. Przedstaw: swój życiorys zawodowy, pełną nazwę przedsiębiorstwa, lokalizację i obszar działania, numer telefonu oraz adres do korespondencji, rodzaj działalności (np. handel, produkcja, usługi), przedmiot i zakres tej działalności, formę organizacyjno-prawną. Dodatkowo wskaż informacje na temat: misji, jaką ma pełnić przedsiębiorstwo, celu przedsiębiorstwa, wizji firmy w przyszłości, motywów założenia przedsiębiorstwa i wyboru takiej, a nie innej branży.
  • Opis oferowanego produktu/usługi. Wskaż informacje takie jak: rodzaj oferowanego produktu/usługi, nazwa produktu, rozmiar, kolor, cena, koszt jego wytworzenia, jego główne cechy i zalety.
  • Zarządzanie i pracownicy. Zawrzyj informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i kompetencjach kadry kierowniczej, strukturze organizacyjnej i systemie komunikacji w przedsiębiorstwie, usługach doradczych z jakich korzysta firma, liczbie zatrudnionych osób, formie i okresie zatrudnienia, polityce płacowej (poziomie wynagrodzeń, systemie premii, itp.).
  • Rynek i konkurencja. Przedstaw otoczenie i konkurencję firmy. Wszystkie najistotniejsze aspekty analizy rynku, przedstawione w taki sposób, aby zarówno przedsiębiorca, jak i odbiorca biznesplanu mieli pełen obraz otoczenia firmy.
  • Strategia marketingowa (plan marketingowy). Zawrzyj wszelkie informacje dotyczące tego jakie firma zamierza podjąć działania w zakresie marketingu.
  • Plan finansowy ma zawierać przychody i koszty, związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz określić jej sytuację finansową z zaznaczeniem planów dotyczących kształtowania się firmy w czasie.

Więcej informacji na temat najważniejszych elementów jakie powinien zawierać biznesplan znajdziesz tutaj.

Jeśli chodzi o styl pisania, to powinien być to dokument pisany zwięźle, często wręcz analitycznie. Jego układ powinien być spójny, przejrzysty, zachęcający do zapoznania się z dokumentem. Warto posługiwać się zdjęciami, wykresami, diagramami. Wszystko to pozwoli w jeszcze lepszy sposób zobrazować plan działania firmy.

Mamy nadzieję, że zawarte rady pozwolą Ci na napisanie skutecznego biznesplanu, który w perspektywie czasu pozwoli na osiągnięcie sukcesu.