Jak założyć firmę – poradnik

Jak założyć firmę – krok po kroku

Masz już pomysł na założenie firmy, jednak wciąż stresują Cię procedury, dlatego zwlekasz z założeniem działalności? Szkoda, bo ucieka czas, w którym mógłbyś już zarabiać. Ale nie martw się, przychodzimy z pomocą i opisujemy krok po kroku co musisz zrobić, aby założyć firmę.

1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Brzmi skomplikowanie? Nie martw się, wcale nie jest. Musisz się po prostu zastanowić jaka forma działalności będzie najbardziej pasowała do tego czym będzie się zajmowała Twoja firma.

Może to być:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza, która ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie bezpłatną formę rejestracji. Jej rejestracja zajmie Ci jeden dzień. Wystarczy, że wypełnisz wniosek Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Poprzez formularz zgłoszeniowy zgłosisz firmę do Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Spółka cywilna, która jest najpopularniejszą formą spółki wśród początkujących przedsiębiorców. Powstaje na podstawie pisemnej umowy, którą zawierają między sobą wspólnicy. Natomiast samą spółkę musisz zarejestrować w Urzędzie Gminy lub miasta wypełniając formularz CEIDG-1, bo obowiązek ten ma każdy ze wspólników.
 • Spółka jawna, którą tworzy niewielka liczba wspólników, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem i wnoszą do spółki własny kapitał. Funkcjonowanie spółek jawnych reguluje Kodeks spółek handlowych. Nie jest ona podatnikiem, jednak podatnikami są poszczególni wspólnicy spółki jawnej odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Spółka komandytowa, która jest spółką osobową, korzystna jako forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, która umożliwia wspólnikom dogodne kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. W tej formie prawnej spółki obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym możliwa jest jedynie po uprzednim sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego.
 • Spółka komandytowo-akcyjna, która jest również spółką osobową łączącą w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest rodzajem spółki kapitałowej, którą może utworzyć jedna lub kilka osób, reguluje ją Kodeks spółek handlowych, ma osobowość prawną, a za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej wspólnicy prywatnym majątkiem. Powstaje poprzez spisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, zawiązuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która w chwili wpisu do KRS przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Spółka akcyjna, która jest spółką kapitałową przeznaczoną głównie dla dużych firm i wielkich korporacji. Może ją zawiązać jedna lub kilka osób, do funkcjonowania spółki akcyjnej niezbędne są organy: zarząd spółki, walne zgromadzenie i rada nadzorcza.

2. Wybór formy opodatkowania firmy

W kolejnym kroku należy wybrać formę opodatkowania odpowiednią dla wybranej formy działalności. Wybierać możemy pomiędzy:

Jak założyć firmę?
 • PIT-em, czyli podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tą formą rozliczają się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna),

 • CIT-em, czyli podatkiem dochodowym od osób prawnych, tą formą rozliczają się osoby prawne oraz niektóre jednostki niemające osobowości prawnej,

 • RPE-em, czyli ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • kartą podatkową, dedykowaną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.

3. Wybór kodu PKD

Przyszły przedsiębiorca musi określić rodzaj działalności gospodarczej jaką zamierza prowadzić. Musisz sklasyfikować swój rodzaj działalności zgodnie z kodami PKD, czyli kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, która jest zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Potrzebujesz mieć także kod do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Wybór księgowej

Prowadząc firmę będziesz potrzebować osoby, która pomoże Ci prowadzić księgowość. Przynajmniej w początkowej fazie prowadzenia działalności księgi rachunkowe mogą być dla Ciebie czarną magią. Obecnie wiele biur księgowych działa on-line.

5. Zarejestruj firmę

Jeśli dokonałeś już powyższych wyborów, zarejestruj firmę. To bardzo proste. Musisz to jednak zrobić stosownie do formy działalności jaką wybrałeś. Jeśli jest to działalność jednoosobowa będzie to bardzo proste, co opisaliśmy już w punkcie pierwszym.

6. Załóż firmowe konto bankowe

Tu chyba nie musimy wiele tłumaczyć. Wejdź na stronę internetową banku lub najlepiej poświęć pół godziny i udaj się do najbliższej placówki bankowej.

7. Wyrób pieczątkęI już. Proste? Proste! Nie wahaj się i popełnij tych 7 kroków w drodze do własnej działalności. A potem pracuj i czekaj na efekty!